Bitcoin Cash Claimen

Bitcoin Cash Beschikbaar maken (BCC)

Begin augustus heeft de hard fork op de al langer bestaande Bitcoin plaatsgevonden. Als jij voor 1 augustus Bitcoin(s) in bezit had, dan heb je nu diezelfde hoeveelheid in Bitcoin Cash (BCC).

Op de technische achtergrond van deze hard fork gaan we hier niet dieper in. In deze stap voor stap handleiding leggen we je in detail uit hoe je in het bezit van Bitcoin Cash komt, hoe je deze veilig op slaat voor de lange termijn of hoe je deze verkoopt.

Het is zeer belangrijk dat je voorafgaand aan het toe-eigenen van jouw Bitcoin Cash je Bitcoins veilig stelt. In deze handleiding leiden we je hier stap voor stap doorheen.

Bitcoin Cash veilig beschikbaar maken - waarschuwing

Het is van groot belang dat je vooraf je Bitcoins overboekt naar ander (nieuw) adres. Er bestaan artikelen waarin wordt gerefereerd naar het kopiëren van Bitcoin wallet files door Electron Cash. Dit kan er voor zorgen dat anderen ongewenst bij jouw Bitcoins kunnen komen als je deze op je oude adres laat staan. We voorkomen dit door vóóraf je Bitcoins naar een nieuw adres over te boeken. Dit is een adres van jou en daar kan dus niemand bij.

Bitcoin Cash wallet (BCC) wat behandeld wordt:

  • Hoe kom je in het bezit van Bitcoin Cash (als je ook BTC had).
  • Hoe zorg je dat je jouw Bitcoins veilig zijn voordat je je Bitcoin Cash toe-eigent.
  • Hoe bewaar je jouw Bitcoin Cash veilig.
  • Hoe verkoop je Bitcoin Cash voor euro’s.

Handleiding Bitcoin Cash wallets maken en gebruiken bestellen

Je kunt ook onze uitgebreide Bitcoin Cash wallets maken en gebruiken handleiding bestellen. Voor een paar euro heb je alles duidelijk onder elkaar staan. Als jij niet het risico wilt lopen dat je Bitcoins kwijt raakt bij het beschikbaar maken van je Bitcoin Cash, dan is deze handleiding zijn geld meer dan waard. Je hebt hem na bestelling direct in handen.

Het volgende komt aan bod in de handleiding:

  • Jouw Bitcoins veilig stellen alvorens Bitcoin Cash vrij te maken. (we benadrukken hoe belangrijk dit is)
  • Bitcoin Cash claimen (toe eigenen, in bezit krijgen)
  • Bitcoin Cash veilig opslaan of verkopen
  • Wat als je problemen ondervindt? Fouten bij je Bitcoin Cash private key importeren, e.a.