Belasting op Bitcoin

Belasting op Bitcoin?

Hoe meer mensen zich bezig gaan houden met Bitcoin, hoe meer het in het nieuws komt. Zodra de overheid het gevoel krijgt dat iets nieuws serieus voet aan de grond krijgt zullen zij zich ermee bemoeien. Zo is het moment daar dat de Nederlandse Belastingdienst, en de politiek zich zijn gaan buigen over Crypto valuta. In dit artikel willen we je enigszins wegwijs maken in de huidige stand van zaken en waar je rekening mee moet houden. Geen enkel advies is dwingend en het blijft altijd je eigen verantwoordelijkheid hoe jij omgaat met Bitcoins en andere cryptovaluta bij je belastingaangifte.

Belasting op Bitcoin

Belasting op inkomen, inkomensbelasting

De belastingdienst in Nederland heft belasting op verschillenden manieren. De meest bekende is waarschijnlijk belasting op inkomen, ofwel inkomensbelasting. Als jij geld verdient dan is dat bruto, een bedrag waar nog belasting vanaf gaat. Je houdt dan een netto inkomen over.

Belasting op vermogen (Box 3)

Als je meer dan 25.000 euro aan (spaar)geld moet je hier belasting over betalen. Als je het nieuws een beetje volgt dan weet je dat hier soms over gesproken wordt. De meningen zijn nogal verschillend of vermogensbelasting een goed of slecht iets is. Veelal wordt het gezien als één van de talloze manieren waarop de belastingdienst belasting heft. Inkomensbelasting, BTW op aankopen en dan ook nog eens als je geld spaart. De belastingdienst heft 1,2% aan belasting op het vermogen boven de 25.000 euro. Het is al langer zo dat bepaald vastgoed in je bezit ook als vermogen wordt gezien en je moet hier belasting over betalen. Dit eigen vermogen wordt ook wel “box 3 vermogen” genoemd.

Je vindt hier meer informatie afkomstig van de Nederlandse Belastingdienst voor belastingjaar 2017.

Belasting op Bitcoin?

Recent heeft de belastingdienst deze regel uitgebreid naar belasting op Cryptovaluta zoals Bitcoins. Dit houdt dus in dat er een belasting op Bitcoins geheven wordt als de waarde daarvan boven de grens van 25.000 euro ligt. Niet alleen Bitcoins maar dus ook je spaargeld. Heb je 15.000 euro aan spaargeld en voor 30.000 euro aan Bitcoins (welke je misschien voor  5.000 euro gekocht hebt), dan zal je nu dus melding moeten maken van een eigen vermogen van 15.000 euro + 30.000 euro is een totaal 45.000 euro. Dit houdt dus in dat het bedrag boven de grens van 25.000 euro belast wordt met 1,2% vermogensbelasting. Je zal dus over 20.000 euro vermogensbelasting moeten betalen. Ook al heb je niet de beschikking over dit geld en kan het zomaar zo zijn dat de Bitcoins over een aantal maanden een totaal andere (lagere) waarde hebben.

RTL-Z heeft onderstaande video over Belasting betalen over Bitcoin. Zij zijn hier slechts de boodschapper welke vertellen hoe de overheid van ons verwacht om te gaan Bitcoin en belasting daarop. Het zorgt voor veel ophef onder Crypto fanatiekelingen. In de video komt al een duidelijk voorbeeld naar voren, “wat als de waarde door het jaar heen daalt?”. Dan betaal je belasting over de waarde in het begin. Dat is natuurlijk bijzonder, belasting betalen over waarde die je niet meer hebt. Ook schiet het feit dat het risico volledig bij de gebruiker ligt iedereen in het verkeerde keelgat. De overheid profiteert mee bij een winst, zonder daar enig risico voor te lopen. Als dit risico zich uit in een (stevig) verlies, dan is dat volledig voor de gebruiker ervan. Dat het risico volledig bij de gebruiker ligt, daar staan wij volkomen achter. Investeren gaat nu eenmaal gepaard met risico’s, echter moet de return daarop dan wel in het voordeel zijn voor de persoon die het risico loopt.

Inkomstenbelasting bij winst op crypto handelen?

Bovenstaande gaat “slechts” over vermogensbelasting. Er wordt zelfs gesproken over een inkomstenbelasting op de winst behaald bij het handelen in crypto valuta. Dat zal helemaal een bijzondere uitwerking hebben en geeft aan dat de overheid zich écht geen raad weet met het nieuwe fenomeen van waarde en geld. Er is echter nog weinig over bekend, maar wat valt denken van een investeerder welke in de breedte investeert. Er wordt 10.000 euro verspreid over 10 valuta. 1 daarvan vervijfvoudigd en de overige 9 worden volledig waardeloos. Dit is een rampscenario, maar voor de eenvoud gebruiken we deze hier. Er wordt dus 9.000 euro verloren en eenmaal 1.000 euro krijgt een waarde van 5.000 euro. Moet over deze 4.000 euro dan inkomstenbelasting betaald worden omdat dit als winst gezien wordt? Of wordt er naar het geheel gekeken, en dus ook naar het verlies? Er is nog zeer veel onbekend, maar wij zijn van mening dat de overheid zich geen raad weet. Laat mensen die risico nemen ook de vruchten plukken als iets goed uitpakt. Die waarde zal vervolgens in de economie gestoken worden in aankopen als elektronica, vakanties, auto’s, bijdrage in woning of wat dan ook. En laten we eerlijk zijn, dan krijgt de overheid zijn 21% btw al, is dat niet genoeg? Laat de Nederlandse economie profiteren van het geld wat mensen verdienen met genomen risico’s.

Belastingaangifte en Bitcoin

Het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat je bij de belasting aangifte ook rekening houdt met belasting op Bitcoin. Hoewel Bitcoins redelijk anoniem is, is het wel zichtbaar dat er transacties van een bepaald adres naar een ander adres worden gedaan. Als je denkt met een overboeking naar een ander adres de anonimiteit in te duiken dan heb je het mis. Hoe de belastingdienst dit precies aan gaat pakken is ons ook nog een raadsel. Als een Bitcoin naar een andere Crypto valuta omgezet wordt en vervolgens op een exchange wordt verhandeld om daarna pas weer voor Euro’s verkocht te worden, dan wordt het wel zeer onduidelijk, zo niet onzichtbaar, pad. Feit is wel dat als je opeens 100.000 euro op je rekening krijgt van verkopen aan Cryptovaluta de belastingdienst vraagtekens kan zetten waar dit geld vandaan komt. Hoewel het dan volledig legaal verkregen is, kan dit wel een belletje doen rinkelen. Bitcoin en andere Cryptovaluta ondergaan enorme schommelingen in waarde, het kan dan ook zomaar zijn dat 10.000 aan het begin van het jaar gestegen is naar 100.000 aan het einde van het jaar, of over jaren heen. Het is aan jou hoe je hier in relatie tot belasting mee om gaat.

Belasting ontduiken met Bitcoin?

NOTE vooraf; we geven hier géén tips hoe je belasting moet ontduiken, dit mag dan ook in geen geval zo opgevat worden. Onderstaande tekst is om uit te leggen wat het is en hoe het mogelijk is.

Als Bitcoin in één zin genoemd wordt met Belasting gaat het regelmatig over het ontduiken van belasting. Wat is belastingontduiken nu eigenlijk en waarom zou dit met Bitcoin gaan? Of met Bitcoin beter gaan dan met andere middelen?

Als je belasting ontduikt dan houdt je voor de Belastingdienst verborgen dat je een bepaald vermogen hebt. Bij een vermogen boven een bepaalde grens (dit verandert nagenoeg jaarlijks) ben je verplicht daarover belasting te betalen.

Er zijn verschillende manier hoe je de belasting kunt ontduiken.

  • Als je niet aangeeft dat je een bepaald vermogen hebt, dan ontduik je de belasting. De belastingdienst kan controles uitvoeren en bij ontduiking boetes opleggen.
  • Als je voor de pijldatum je vermogen van de bank in bijvoorbeeld Cryptovaluta steekt, is dat voor je bank en Belastingdienst niet zichtbaar. Hoewel niet zichtbaar, moet je hier formeel gezien wel melding van maken.
  • Hetzelfde geldt eigenlijk met contant geld. Als je voor de pijldatum het geld van de bank af haalt en dit contant bewaard, is het ook niet zichtbaar voor de belastingdienst, echter telt het gewoon mee voor je eigen vermogen en het vermogen waar je belasting over moet betalen.
  • Als je denkt dat je voor de pijldatum het geld van de bank haalt om het erna weer op te zetten heb je het helaas mis. Voor het storten van een grote som geld zal altijd verantwoording afgelegd moeten worden. Ook het bijschrijven van grote bedragen op je rekening zal aandacht trekken en er kunnen mogelijk vragen gesteld worden.

Het mag duidelijk zijn, belasting ontduiken is niet moeilijk om te doen. Het is echter illegaal en niet aan te raden omdat het je in de problemen kan brengen. Het is en blijft je eigen verantwoordelijkheid en voor mogelijke gevolgen draai je zelf op.

Advies bij Belasting op Bitcoins en Cryptocoins

Wil jij eens van gedachten wisselen hoe je hier mee om gaat, waar je rekening mee moet houden of wat je risico’s zijn, dan kunnen wij je daarbij helpen. Let wel, wij zijn geen financieel advies bureau of financieel dienstverlener. Dit houdt in dat wij nooit investeringsadviezen geven en niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het handelen van de klant. De beslissing om een bepaalde investering in Cryptovaluta te doen, of het wel of niet opgeven van Crypto-eigendommen aan de belastingdienst is de verantwoordelijkheid van de persoon zelf.