Bitcoin Hard Fork

Wat is een Bitcoin Hard Fork?

Beginnen met Bitcoin zich op de beginnende gebruiker. We kunnen hier dus een heel ingewikkeld verhaal vertellen over wat een Hard fork is, maar daar heb jij als bezoeker van onze site niets aan, we gaan het dus duidelijk uitleggen zodat je hier voldoende vanaf weet.

De meest recente (alom bekende) hardfork is geweest op Bitcoin, we gaan dan Bitcoin als voorbeeld gebruiken in dit artikel om uit te leggen wat een Hard fork is.

Bitcoin Hard Fork Bitcoin Cash

Wanneer gebeurt een Hard fork?

Zoals je misschien weet worden de transacties op de blockchain verwerkt door de computers die daar aan deelnemen. Als jij een transactie van een bepaald Bitcoin adres doet naar een ander Bitcoin adres dan wordt dat opgeslagen in de Blockchain. De blockchain is verspreid over alle computers die verbonden zijn en deze wordt constant gesynchroniseerd. Wat op de ene computer opgeslagen wordt, wordt vervolgens ook op alle andere opgeslagen. Al deze computer moeten zich aan bepaalde afgesproken regels houden. Als computers op een verschillende manier transacties gaan verwerken wordt het rommeltje, beter gezegd “dit kan gewoon niet”.

Achter deze computers zitten natuurlijk mensen, en mensen kunnen verschillende meningen hebben over wat de beste manier is iets aan te pakken. Zo kan er ook een verschil van mening zijn in hoe je het beste transacties kunt verwerken. Hier ontstaat de basis van de reden voor een Hard fork. Als deze personen die achter de computers zitten een verschillende mening hebben over het efficiënt afhandelen van transacties dan kan dat escaleren. Zo kunnen er twee kampen ontstaan over wat de beste aanpak is. Als deze kampen groot genoeg zijn komt er mogelijk een moment waarop ze beiden hun eigen weg “vanaf dat moment”. Nadrukkelijk “vanaf dat moment”. Het wordt daarom ook een fork genoemd, er wordt vanaf één blockchain opgesplitst naar meerderen. Eén lijn naar meerderen lijkt op een vork, vandaar de benaming Fork.

Wat gebeurt er bij een Hard fork?

Onderstaande afbeelding geeft in een duidelijk voorbeeld aan hoe dit in zijn werk gaat en hoe het kan dat als jij eerst Bitcoin had, je nu ook Bitcoin Cash en Bitcoin Gold kunt hebben. Je hoeft ze echter niet allemaal te hebben, als jij simpelweg ná de hard fork tot Bitcoin Cash bent ingestapt in Bitcoin dan heb je natuurlijk alleen maar Bitcoin Gold.

In het voorbeeld staat een adres waarop Bitcoin staat (eenvoudigweg Address 1 genoemd). In het begin staat hier 1,5 btc op, er wordt een transactie gedaan van 2 btc, het saldo is dan 3,5. Nu vindt de hard fork plaats tot Bitcoin Cash. Je ziet 2 “paden”, waarop beiden dezelfde hoeveelheid staat, echter in Bitcoin en op tweede lijn Bitcoin Cash. In beide blockchains kunnen transacties gedaan worden, zoals je ziet staat het volledig los van elkaar. Nu vindt opnieuw een hard fork plaats op Bitcoin en ontstaat een nieuw spoort Bitcoin Gold. Je ziet dat het bij de fork een exacte kopie (hetzelfde saldo) is dan op de Bitcoin Gold blockchain. De transacties welke nu gedaan worden op deze twee blockchains staan volledig los van elkaar, zo ook volledig los van de Bitcoin Cash blockchain.

Bitcoin Hard Fork uitleg